Omruilen kleine container voor een grote container

Plastic verpakkingen en drinkpakken horen vanaf 1 juli in uw grijze container. Heeft u nu een grijze 140-liter container dan heeft u hierover een brief ontvangen. U mag uw 140-liter container gratis omruilen voor een 240-liter container. Dat kan tot 1 januari 2020.

» Lees meer

Wat doen onze handhavers?

Binnen de 8 Avri-gemeenten zijn afspraken gemaakt over hoe we omgaan met afval.

Onze handhavers kijken of de afspraken worden nageleefd. Zo houden we de steden en dorpen netjes én houden we de verschillende afvalsoorten zo goed mogelijk gescheiden.

» Lees meer

Alle ondergrondse containers toegankelijk vanaf afgelopen zaterdag

Sommige van de nieuwe en bestaande ondergrondse containers van Avri, waar de inwoners vanaf 1 juli gebruik van maken, hebben te kampen met storingen in het toegangscontrolesysteem.

Avri heeft de storingen al deels kunnen oplossen. Vanaf afgelopen zaterdag kunnen alle inwoners hun afval kwijt in de toegewezen (reserve-)container.

» Lees meer

Afval aanbieden nieuwe stijl komt eraan

Plaatsen van de laatste restafvalcontainers gaat nog enige tijd door

Op 1 juli gaat het gebeuren. Dan brengen de meeste inwoners van de 8 Avri-gemeenten hun restafval naar ondergrondse containers. Op enkele plaatsen maken de inwoners tijdelijk gebruik van een (half) bovengrondse container of een container op een andere plaats omdat hun definitieve ondergrondse container nog niet geplaatst kon worden. De komende tijd werken de aannemers van Avri door om de laatste containers te plaatsen.

» Lees meer