Wat doen onze handhavers?

Binnen de 8 Avri-gemeenten zijn afspraken gemaakt over hoe we omgaan met afval. Onze handhavers kijken of de afspraken worden nageleefd. Zo houden we de steden en dorpen netjes én houden we de verschillende afvalsoorten zo goed mogelijk gescheiden.

Handhavers kijken bijvoorbeeld in de containers voor gft, papier, plastic verpakkingen en drinkpakken of er geen ander soort afval in zit. Gft mag bijvoorbeeld niet bij plastic. Dat kan er namelijk voor zorgen dat de hele vracht moet worden verbrand omdat het te vervuild is door een ander soort afval. Hartstikke zonde natuurlijk, want dit afval hadden we anders kunnen hergebruiken.

Sommige gemeenten zetten onze handhavers ook in voor taken in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld om parkeeroverlast of overlast van hondenpoep tegen te gaan.

Een boete krijgen is nooit leuk. Dat vinden wij ook en daarom proberen wij de situatie als het kan op een andere manier op te lossen. Soms is een boete helaas wel nodig om overlast voor andere inwoners of bewuste vervuiling van de afvalsoorten tegen te gaan.

In de afvalstoffenverordening en het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening leest u meer over wat wel en niet mag.

« Terug naar overzicht