Jij de spaghetti.
Wij de restjes.

Wat hoort in welke bak?

Afval scheiden is eigenlijk heel gewoon. We doen het al heel lang. Maar het kan nog beter! Vanaf 1 juli 2019 gaat u op een andere manier uw afval aanbieden. We gaan samen de uitdaging aan om minder restafval over te houden. Op deze website staat wat er gaat veranderen en hoe wij u helpen.

Lenen, huren of ruilen via het web

Mensen weten elkaar op allerlei manieren te vinden om samen te doen met spullen. Het is natuurlijk gemakkelijk en vertrouwd om te lenen van of ruilen met buurtgenoten, familie of vrienden. Via de plaatselijke krant, een lokale Facebookpagina of een briefje in de supermarkt weten delers elkaar ook te vinden.

» Lees meer

Nieuwe manier van afval inzamelen gestart in Avri-gemeenten

De meeste inwoners in Rivierenland brengen vanaf 1 juli hun restafval naar ondergrondse containers.

Daarmee willen de acht Avri-gemeenten de hoeveelheid herbruikbare grondstoffen verhogen en het aantal kilo’s restafval verminderen. Een kleine 30 gemeenten in Nederland gingen Avri voor met positieve resultaten. 

» Lees meer

Omruilen kleine container voor een grote container

Plastic verpakkingen en drinkpakken horen vanaf 1 juli in uw grijze container. Heeft u nu een grijze 140-liter container dan heeft u hierover een brief ontvangen. U mag uw 140-liter container gratis omruilen voor een 240-liter container. Dat kan tot 1 januari 2020.

» Lees meer

Wat doen onze handhavers?

Binnen de 8 Avri-gemeenten zijn afspraken gemaakt over hoe we omgaan met afval.

Onze handhavers kijken of de afspraken worden nageleefd. Zo houden we de steden en dorpen netjes én houden we de verschillende afvalsoorten zo goed mogelijk gescheiden.

» Lees meer

Wat verandert er voor mij?

Goed afval scheiden is beter voor het milieu. Zo blijft veel minder restafval over in uw grijze bak of afvalzak.

Lees meer

Wat gebeurt er met mijn afval?

Vanaf 1 juli 2019 brengt u het laatste beetje restafval zelf weg naar een ondergrondse container.

Lees meer

Waar staan de ondergrondse containers?

Kijk op het kaartje voor de plaats van uw ondergrondse container en reservecontainer.

Lees meer